Teabowl Competition- results

Teabowl Competition- results

? On the second day of the 14th Festival of High Temperatures, prizes were awarded in the International Teabowl Competition There is no beauty without a shadow. Edition dedicated to the memory of Maciej Kasperski, Professor of the Academy of Art and Design.? Jury of...
Teabowl Competition- results

Wyniki konkursu na czarkę

? W drugi dzień XIV Festiwalu Wysokich Temperatur wręczono nagrody przyznane w Międzynarodowym Konkursie na czarkę do herbaty Nie ma piękna bez cienia. Edycji poświęconej pamięci Macieja Kasperskiego, Profesora ASP.? Jury Nagrody im. Macieja Kasperskiego w składzie:...
Dziękujemy wolontariuszom!

Dziękujemy wolontariuszom!

Chcielibyśmy ogromnie podziękować naszym wspaniałym wolontariuszom za ogromne zaangażowanie, uśmiech i niezwykłe konstrukcje z festiwalowych zapałek! Bez Was by się nie udało! Pracę wolontariuszy koordynowały w tym roku niezastąpiona Monika Muszyńska i Magdalena...
Dziękujemy wolontariuszom!

Volunteers – thank you!

We would like to thank our wonderful volunteers for their great commitment, smile and unusual constructions made of festival matches! It wouldn’t have been possible without you! The work of volunteers was coordinated this year by the irreplaceable Monika...
Organizing team

Organizing team

Meet the organizing team of the 14th Festival of High Temperatures. Photos by Justyna Żak Michał Staszczakfestival director Weronika Surmacurator of the ceramics section Joanna Opalska-Brzeckacurator of the ceramics section Magdalena Wodarczykcurator of the glass...