23 - 25 czerwca 2023 / Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Jednym z międzynarodowych gości sekcji metalu będzie w tym roku David Lobdell.

W trakcie festiwalu przeprowadzi spektakularny pokaz odlewania żeliwa i zbuduje “Piec wiadomości”, dzięki któremu publiczność będzie mogła “wysyłać” swoje listy. W ramach konferencji artysta wygłosi wykład pt. “Marzenia się spełniają – przemysł i sztuka”.

David Lobdell otrzymał stopień licencjata w dziedzinie sztuk pięknych w 1979 roku w University of Southwestern Louisiana, a stopień magistra w University of Notre Dame w 1982 roku. Obecnie jest profesorem sztuk pięknych i kierownikiem wydziału sztuk pięknych i performatywnych w New Mexico Highlands University. W 2008 roku nowopowstałe Western Cast Iron Art Alliance (stowarzyszenie zrzeszające artystów tworzących z lanego żeliwa) wybrało artystę swoim przewodniczącym. Obecnie kontynuuje współpracę z tą organizacją. Jego zainteresowania twórcze obejmują procesy z wykorzystaniem wysokiej temperatury w obszarze ceramiki, metalu i sztuki performance’u. W swoich rzeźbach Lobdell porusza temat komunikacji, bada złożoność języka poprzez łączenie historycznych źródeł – zarówno tych starych, jak i współczesnych. Ogień jest ważnym elementem, który wykorzystuje w swoich badaniach naukowych np. w „piecach wiadomości” (message furnaces). Jeden z nich powstanie w tym roku podczas festiwalu.